Kategorie — Obvody Oscilátoru

Porozumění obvodům krystalového oscilátoru

Základní konfigurace obvodů krystalových oscilátorů v pevné fázi jsou dnes více rozvinuté, téměř všechny obvody jsou modifikacemi široce uznávaných systémů vakuových trubic, jako jsou Pierce, Hartley, Clapp a Butler

Oscilátor fázového posuvu - Wien-Bridge, pufrovaný, kvadraturní, Bubba

Oscilátor fázového posunu je obvod oscilátoru navržený pro generování sinusového výstupu. Funguje s jediným aktivním prvkem, jako je BJT nebo operační zesilovač nakonfigurovaný v

Oscilátory operačního zesilovače

Sestavení oscilátoru používající operační zesilovač jako aktivní prvek se nazývá operační zesilovač oscilátor. V tomto příspěvku se naučíme, jak navrhovat oscilátory založené na operačních zesilovačích a co se týče

Jak funguje blokující oscilátor

Blokovací oscilátor je jednou z nejjednodušších forem oscilátorů, která je schopna produkovat samonosné oscilace pomocí pouze několika pasivních a jednoho

Podrobnosti o pracovním LC oscilátoru a schématu zapojení

V tomto příspěvku pochopíme, jak obvody LC oscilátoru fungují, a budeme konstruovat jeden z populárních oscilátorů založených na LC - oscilátor Colpitts. Jaké jsou

Obvod generátoru sine-kosinového průběhu

Níže popsaný obvod je navržen tak, aby generoval přesné sinusové a kosinusové průběhy, které jsou naprosto shodné s jejich rozměry, ale jsou 90 ° mimo fázi. Existuje celá řada