Kategorie — Mini projekty

Vysvětlení základních obvodů a parametrů operačního zesilovače

V následujícím článku probíráme hlavní parametry operačního zesilovače a související základní aplikační obvody operačního zesilovače s rovnicemi pro řešení jejich specifických hodnot komponent. Operační zesilovače (operační zesilovače) […]

Vysvětlení jednoduchého elektronického obvodu píšťalky

Elektronická píšťalka na psa je zařízení, které generuje ultrazvukové zvukové vlny a používá se pro výcvik psů a pro kontrolu nadměrného štěkání. Protože psi a domácí kočky mohou […]

Spínací obvod aktivovaný píšťalkou

V tomto příspěvku se naučíme, jak vytvořit jednoduchý reléový obvod ovládaný zvukem pískání, který lze použít pro zapínání/vypínání zátěže 220 V pomocí pískavých zvuků. […]

Blikající LED obvod využívající LDR a rezistory

Toto je možná nejjednodušeji vypadající LED blikač, který není závislý na žádném polovodiči. Tento obvod LED blikače využívá běžné pasivní součástky, jako je několik odporů, kondenzátor […]

12 Vysvětlení jednoduchých obvodů a projektů IC 4093

4093 je 14pinový balíček obsahující čtyři kladné logické, 2vstupové spouštěcí brány NAND Schmitt, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Je možné ovládat čtyři brány NAND samostatně […]