Okruh bramborové baterie - elektřina ze zeleniny a ovoce

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

V tomto článku se pokusíme porozumět tomu, jak lze zeleninu použít k výrobě organické baterie, a to na příkladu praktického experimentu s bramborovou baterií. Alessandro Volta byl pravděpodobně prvním člověkem, který vymyslel metodu a myšlenku výroby elektřiny z elektrolytických roztoků. Podle jeho koncepce by dva odlišné kovy při kontaktu s elektrolytickým roztokem iniciovaly pohyb elektronů napříč dvěma kovy, které by byly spojeny zvnějšku pomocí vodiče.

Úvod

Všechny živé bytosti včetně rostlin jsou vyrobeny z tekutého materiálu, který lze obvykle považovat za elektrolyt.Podle výše uvedeného konceptu, pokud jsou do rostliny nebo jakéhokoli živého těla vloženy dva odlišné kovy, mělo by se zahájit vedení elektronů tvořících výrobu elektřiny.

Všechny typy baterií, dokonce i moderní typy SMF, jsou založeny a pracují na tomto principu pro výrobu elektřiny. Jsou však nesmírně sofistikované a účinné, a proto jsou schopny produkovat trvalé množství vysokého proudu po mnohem delší dobu a zabírají velmi málo místa.V tomto článku se pokusíme analyzovat výše vysvětlená fakta týkající se výroby elektřiny ze zeleniny a ovoce. Protože jsou velkoryse naplněny elektrolytickým materiálem, stávají se ideálně vhodnými pro požadované experimenty.

V prvním experimentu používáme brambory pro generování DC z toho, pojďme se naučit celý postup a materiály potřebné k jeho provedení:

Výroba bramborové baterie

Pro navrhovaný experiment budete potřebovat následující materiály:

25 nos. středně velké čerstvé brambory.

25 párů různých kovových kusů jakéhokoli tvaru, nejlépe s ostřejšími hranami, aby je bylo možné snadno proříznout přes brambor pro navázání potřebných kontaktů.

25 nosů malých délek drátu, rozřezaných na vhodné délky a odizolovaných na okrajích pro požadované spoje,

LED, červená, je vhodnější, protože je lépe viditelná i během dne a vyžaduje minimální množství napětí pro jasné osvětlení.

Jak sestavit obvod baterie brambor

Brambory očistěte hadříkem, abyste z povrchu odstranili částečky prachu nebo bláta.

Rovněž se ujistěte, že jsou kovové části také vyčištěny, aby byly zbaveny jakýchkoli usazenin oxidovaného filmu nebo korozní vrstvy. K čištění kovů použijte brusný papír a zajistěte mu leštěný vzhled.

Uspořádejte brambory do řady tak, že každý z nich zajistíte do nějaké nádoby, například do šálků nebo sklenic, jak je znázorněno na obrázku.

Začněte střídavě vkládat kovy, počínaje od prvního bramboru po poslední, jak je uvedeno na obrázku.

Pomocí páječky spojte alternativní kovové pásy z jednoho bramboru do druhého s danými kousky drátů.

Nakonec budete mít dva konce kovů ze dvou extrémních brambor, volné a otevřené.

Ukončete vodiče od těchto krajních konců pomocí poměrně delších délek pružných vodičů a připojte jejich konce k LED, jak je znázorněno na obrázku.

Pokud je vše provedeno správně, jak je popsáno na obrázku, měla by vaše LED okamžitě začít ukazovat docela jasnou záři, což naznačuje reakce mezi kovy a elektrolytem uvnitř brambor.

Používání citronů k výrobě elektřiny:

Citrony, jak všichni víme, jsou kyselé svým obsahem a experimenty ukázaly, že kyseliny reagují prudčeji s danou sadou odlišných kovů, které s nimi přicházejí do styku, a proto jsou schopny efektivněji vyrábět elektřinu.

K provedení výše uvedeného experimentu s použitím citronů bychom potřebovali poloviční počet citronů, než je množství požadované u brambor.

K získání výše uvedených výsledků proto možná budeme potřebovat jen 12 citronů.

Postup zůstává stejný, jak je uvedeno výše, a doufejme, že i výsledky budou stejné, pokud budou provedeny přesně, jak je uvedeno v diagramu.

Výše uvedený experiment lze opakovat a ověřit použitím různých druhů ovoce a zeleniny a také použitím různých sad kovů.

Měď a zinek nejlépe poskytují nejlepší možné výsledky, můžete však vyzkoušet i jiné sady kovů, jako je měď a železo, měď a hliník, železo a hliník atd.
Předchozí: Obvod proměnného napětí, proudového napájení pomocí tranzistoru 2N3055 Další: Jak vytvořit vynikající systém domácího kina