Jak Flex rezistory fungují a jak je propojit s Arduino pro praktickou implementaci

Vyzkoušejte Náš Nástroj Pro Odstranění Problémů

Jako nadšenci elektroniky se můžeme setkat s mnoha druhy rezistorů, od malého pevného rezistoru po vysoce proudový hromadný reostat. Mezi rezistory existují obrovské klasifikace, ale zde se zaměříme na konkrétní druh rezistoru zvaného „flex rezistor“ a naučíme se, jak to funguje.

Jak název znamená, flex odpor je flexibilní a také mění svůj odpor, když se ohne. Toto senzorové zařízení je přínosem pro ty, kteří mohou pracovat v oblasti robotiky, zdravotnických zařízení, měření úhlového posunu, vývoje her se snímáním pohybu atd.Existuje maximální počet aplikací, pokud dosáhnete své fantazie na maximum.

Flex odporFlex odpor ve srovnání s mincí.

Přehled specifikací:

Flexibilní rezistor měří na délku 2,2 palce (může se lišit), má odpor kolem 10 K ohmů, když je plochý, a má obrovský rozsah tolerance +/- 30%. To znamená, že pokud jste si koupili dva podobné odpory ohybu, jeho poměr odporu k úhlovému ohybu se může trochu lišit. Tento parametr je třeba vzít v úvahu při kalibraci návrhu.

Má rozsah pracovních teplot -35 až +80 stupňů Celsia. Má jmenovitý výkon 0,5 W nepřetržitý a 1 W špičkový. Předpokládaný životní cyklus je více než milionkrát.

Pro každý flex rezistor existuje limit ohybu. Zkontrolujte prosím datový list příslušných flex rezistorů, pokud překročíte tyto limity, můžete svůj flex rezistor poškodit.

Existují dvě klasifikace flex rezistoru:

1) Jednosměrný

2) Obousměrný

Jednosměrný: Tento typ flex rezistoru lze ohýbat pouze v jednom směru v rámci jejich limitu ohybu. Pokud uděláme totéž v opačném směru, můžeme to poškodit.

Obousměrný: Tento rezistor lze ohýbat v obou směrech v rámci limitu ohybu.

Vyberte tedy správný flex rezistor v závislosti na vaší aplikaci.

Jak fungují odpory Flex?

Mezi dvěma plastovými fóliemi je vložen vodivý inkoust. Elektrody jsou umístěny po obou stranách vodivého inkoustu. Vodivý inkoust se skládá z mikroskopických částic, které jsou elektricky vodivé.

Když je odpor ohnutý, mikroskopické částice se od sebe vzdalují a odpor se zvyšuje. Platí to i naopak.

Základní schémata použití:

Zde je základní schéma aplikace flex rezistoru.

základní schéma aplikace flex rezistoru

Flex rezistor má neomezené aplikace, pokud víte, jak je používat. Zde je jednoduchý obvod op-zesilovače spárovaný s flex rezistorem. Pokud používáte operační zesilovač v komparačním režimu, můžete nastavit prahovou hodnotu pro spuštění výstupu. Navrhované operační zesilovače jsou LM324 a LM358, můžete také vyzkoušet 741.

Můžete jej také spárovat s arduino tak, že dáte flex rezistoru analogovému čtecímu kolíku arduino s pull down rezistorem. Nejsou nutné žádné další knihovny.

Arduino rozhraní

jak propojit flex rezistor s Arduino

Zde je ukázka jednoduchého snímání úhlu pro flex rezistor. Pokud je flex rezistor plochý, svítí modrá LED, pokud je odpor ohnutý do úhlu x (řekněme) svítí zelená LED, pokud se ohýbá větší než x, svítí červená LED.

Flex rezistory lze také vidět v aplikacích, které vyžadují simulaci složitých pohybů a vzorů, například se používá ke studiu přesných pohybů lidských prstů, kde je pohyb prstu sledován flex rezistorem, dekódován a zobrazen na obrazovce. Tento princip mohou vývojáři her přizpůsobit vývoji hry založené na pohybu.

Závěr:

Prostřednictvím této jednoduché elektronické součástky najdeme obrovské spektrum aplikací. Nasazení komponenty na naši každodenně používanou elektroniku není nijak omezeno, jediným omezením může být v naší představivosti nasadit je správným způsobem.
Předchozí: Porozumění kódům a značení kondenzátorů Další: Porozumění barevným kódům rezistorů s praktickými příklady